Track record

Verhaal met allerlei voorbeelden van projecten al dan niet gerealiseerd.