Onze invloed

DIVA winnaar Machiel van der Schoot won met zijn beste idee de duurzaamheidsprijs van de door DIVA uitgeschreven wedstrijd. In het persbericht dat naderhand in het AD verscheen verklaart Van der Schoot te zijn geïnspireerd door de activiteiten van Coöperatie Groene Hart Energie. Natuurlijk zijn wij er trots op dat wij als coöperatie anderen op ideeën brengen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van onze woonomgeving.

Met de activiteiten van Tegenstroom in gemeente Haarlemmermeer als inspiratie was Coöperatie Groene Hart Energie in gesprek gegaan met woningcorporatie wonenCentraal. Het doel van de gesprekken was om huurwoningen te verduurzamen door op de daken van de grondgebonden huurwoningen van wonenCentraal een standaard pakket zonnepanelen te plaatsen. Met medewerking van de huurders, die een aanzienlijke besparing op hun energierekening tegemoet kunnen zien, kan een enorme slag worden geslagen in de verduurzaming van onze woonomgeving. In het proces heeft Coöperatie Groene Hart ook de medewerking van de gemeente gevraagd. WonenCentraal, tegenwoordig opgegaan in Woonforte, had deze vorm van verduurzaming destijds nog niet in haar beleid voorzien. Coöperatie Groene Hart Energie heeft met haar initiatief de woningcorporatie aan het denken gezet. Het gevolg is dat men momenteel het beleid voor deze vorm van verduurzaming vorm geeft. Natuurlijk zijn wij er trots op dat wij als coöperatie anderen op ideeën brengen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van onze woonomgeving.

Bij de gemeente leefde het idee om op de geluidswal langs de N11 een zonnepanelenpark te plaatsen. Om dit idee vorm te geven is Coöperatie Groene Hart Energie gevraagd om in de onderzoeksfase mee te denken in welke vorm dit zonnepanelenpark gerealiseerd kon worden. In de onderzoeksfase bleek dat bepaalde vraagstukken een dergelijk zonnepanelenpark nu niet haalbaar maken. Natuurlijk zijn wij er trots op dat wij als coöperatie anderen bij hun ideeën kunnen ondersteunen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van onze woonomgeving.

Coöperatie Groene Hart is partner in het geïnitieerde autodelen project dat gestart is vanuit iFLOW ondernemershuis. Met het project wordt beoogt om auto mobiliteit efficiënter te maken en daardoor duurzamer. Door auto’s te delen wordt deze doelstelling gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat altijd een energiezuinige auto op maat beschikbaar is, dus afgestemd op het gebruik. Natuurlijk zijn wij er trots op dat wij als coöperatie anderen bij hun ideeën kunnen ondersteunen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van onze woonomgeving.

Voetbalvereniging Zwammerdam heeft al jaren de wens om bij haar clubhuis een overkapte veranda te bouwen. In 2014 ontstond het idee om de overkapping te voorzien van zonnepanelen. Coöperatie Groene Hart Energie heeft het bestuur van de vereniging ondersteund met de technische finesses van een dergelijk zonnepanelen dak alsmede met de mogelijkheden voor financiering daarvan. Daarbij zijn crowdfunding,, sponsoring en gemeentelijke stimuleringslening onderzocht. De voetbalvereniging beraadt zich nog op definitieve plaatsing van het zonnepanelen dak. Natuurlijk zijn wij er trots op dat wij als coöperatie anderen bij hun ideeën kunnen ondersteunen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van onze woonomgeving.