Zonnepanelen op het schooldak van Het Mozaïek

Donderdag 13 oktober 2016 is een aantal zonnepanelen symbolisch neergelegd op SCOPE basisschool Het Mozaïek in Kerk en Zanen. Voor dit feestelijke moment was onder andere de wethouder van Duurzaamheid Ed de Leest uitgenodigd om samen met twee leerlingen uit groep 6 de handeling te verrichten. Ook Piet Jansen en Geert Jan Scholte, het College van Bestuur van SCOPE scholengroep en Frank Kouwenhoven, voorzitter van de Coöperatie Groene Hart Energie, deden een duit in het zakje en ‘plaatsten’ samen met Annelies van Delden en Karin Bakker, de twee directeuren van Het Mozaïek, nog twee zonnepanelen.

In 2015 was er onder een andere constructie al sprake van dat er zonnepanelen op het schooldak geplaatst zouden worden, maar sinds 13 oktober  2016 is het dan ook een feit. De energieopbrengst van de panelen is in de huidige constructie alleen voor eigen gebruik. De panelen zijn neergelegd en aangesloten door Koninklijke Brinkman, een gerenommeerd bedrijf op het gebied van zonnepanelen en –energie in zowel binnen- als buitenland. De zonnepanelen op het dak van Het Mozaïek wekken dus elektriciteit voor de school op, die daarmee een belangrijke besparing op haar eigen verbruik en op de productie van CO2 bereikt.

Leerlingen het Mozaïek met zonnepanelen

Onderwijs betrekken
Coöperatie Groene Hart Energie heeft het onderzoek, ontwikkeling en de coördinatie gedaan voor de realisatie van dit systeem, evenals de aanvraag voor de Subsidie van Duurzame Energie. Groene Hart Energie is een platform dat zich richt op het realiseren van een duurzame energiehuishouding. De coöperatie biedt bedrijven in de regio toegevoegde waarde door duurzame projecten te ontwikkelen en uit te voeren, gebouwen optimaal te verduurzamen, het aanbieden van hernieuwbare energie en de realisatie van duurzame productie-installaties met als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ad Faasse van Groene Hart Energie: “We willen graag het onderwijs betrekken bij het realiseren van onze doelstelling, een duurzame energiehuishouding in het Groene Hart. De jeugd is tenslotte de toekomst en we willen graag onze toekomstige techneuten, monteurs en beleidsmakers er in een vroeg stadium deelgenoot van maken.

Met het plaatsen van het zonnepanelensysteem ziet Het Mozaïek kans om haar leerlingen kennis te laten maken met hedendaagse vraagstukken zoals het zorgen voor duurzame energie. Karin Bakker: “De zonnepanelen die we krijgen zorgen voor groene energie. Groene energie zorgt ervoor dat we voor lange tijd van de aarde kunnen genieten en er kunnen leven, zonder de aarde kapot te maken. Daarom moeten we ook zuinig zijn op onze natuur en op de aarde. Daarnaast geeft het ons mogelijkheden om het natuur – en technologieonderwijs op het Mozaïek betekenisvol te maken. We kunnen straks aflezen hoeveel energie onze eigen zonnepanelen opleveren!” Sophie van Gennip en Benjamin van der Werff, twee leerlingen uit groep 6, vonden het best spannend om een zonnepaneel met de wethouder op het dak van de school te plaatsen. In de klas hebben ze het bij het vak natuur over energie en zonnepanelen. Sophie had gedacht dat het zonnepaneel kleiner zou zijn. Benjamin zat aardig in de buurt en schatte dat het ongeveer 1,5 meter zou zijn. “Jammer dat we er maar één mochten plaatsen”, vinden zowel Benjamin als Sophie.

Leggen van zonnepanelen

Duurzaamheidsmaatregelen
Binnen Alphen gebeurt het niet vaak dat op bestaande daken van scholen panelen worden geplaatst, daarom was het een uniek moment. SCOPE scholengroep is in beweging op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen voor haar gebouwen. Raymond Ophuis, hoofd Dienst Huisvesting bij SCOPE: “Wij zijn bezig met het organiseren en verwezenlijken van duurzaamheidsmaatregelen in onze schoolgebouwen en dat komt onder andere tot uiting in dit project. De panelen worden bekostigd uit eigen middelen en ze verdienen zichzelf deels terug. Daarnaast is er nog een SDE subsidie vanuit het Rijk toegezegd, de Subsidie van Duurzame Energie. Dat staat overigens los van de besluitvorming. Het besluit was al genomen en de subsidie is dus een positieve bijvangst.” Wethouder De Leest is trots op dit moment en op de zonnepanelen: “Het is een mooi begin van de duurzaamheidsmaatregelen die SCOPE onderneemt. Daarnaast sluiten de panelen goed aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.”

Het dak van het Mozaïek is constructietechnisch geschikt voor de toepassing van een zonnepanelensysteem. Elk dak moet op het gebied van constructie en onderhoud bekeken worden en niet elk dak is zonder meer geschikt in verband met zonligging en obstakels. Ook de aansluiting op het energienet moet geschikt zijn of geschikt gemaakt worden. SCOPE kijkt of er nog meer schoolgebouwen in aanmerking komen voor het plaatsen van zo’n systeem. Ophuis: “In de Tolstraat is met de nieuwbouwplannen van het Groene Hart Lyceum en de Groene Hart Topmavo in ieder geval rekening gehouden met het plaatsen van zonnepanelen. Dit zal ook op de nieuwbouw van het Groene Hart Leerpark het geval zijn.”