Zonnepanelen op het dak? BTW – Ondernemerschap

In een arrest van het EU-Hof in Luxemburg van 20 juni 2013 is beslist dat het terugleveren van stroom die is opgewekt met zonnepanelen op het dak van een particulier, tot gevolg heeft dat deze particulier voor de BTW als ondernemer moet worden aangemerkt. Een en ander hangt samen met het uitgebreide ondernemersbegrip voor de BTW.

De beslissing is genomen in een Oostenrijkse zaak, maar heeft ook ten volle haar gelding in Nederland (en andere Lidstaten)

Voor een doorsnee rijtjeshuis zal deze beslissing niet echt negatieve gevolgen hebben. Juist bij de investering zal een teruggaaf mogelijk zijn van de BTW op de inkoop en de installatie, zodat de investering op de panelen ruim 15 procent goedkoper kan worden. Men bespaart dan de 21% op de panelen en de omvormer en 6% op de installatiekosten.

Voor de jaren na de installatie zal een ontheffing van de aangifteplicht gevraagd kunnen worden. Een cijfervoorbeeld kan dit verduidelijken

Een ontheffing moet worden verleend als de te betalen BTW over een jaar per saldo beneden de € 1345,-  blijft. Het omzetbedrag voor de terug geleverde stroom dat daarbij hoort is € 6.404,-.

Voor een gemiddeld rijtjeshuis is het bedrag dat met de energierekening wordt verrekend doorgaans een stuk minder. Anders dan in het jaar van investering zal er dus geen administratieve rompslomp en ook zeker geen fiscaal nadeel overblijven.

Wel is er voor een ontheffing nog de huidige voorwaarde dat er geen BTW in rekening mag worden gebracht door de huiseigenaar. Gezien de praktijk van creditnota´s die de energiemaatschappijen versturen waarbij de BTW extra vermeld wordt, zou dit mogelijk een hobbel kunnen betekenen. Verwacht mag echter worden dat er een landelijke regeling komt met een oplossing voor dit punt.

Tax Consult Network                                                         Mr. F.D. Kouwenhoven

Alphen aan den Rijn                                                                Mr. H.J.J. Oostdam