Een duurzame regio

Op 4 july 2013 organiseerde Heineken in samenwerking met de Provincie Zuid Holland en Alterra Wageningen University een bijeenkomst om de duurzame ontwikkeling van de regio vorm en inhoud te geven. Op de website www.groenecirkels.nl worden de verschillende lijnen van ontwikkeling aangegeven. GHE  was een van de deelnemers van die bijeenkomst. GHE streeft naar synergie en samenwerking met dit initiatief en heeft daartoe vruchtbare kontakten gelegd.