Author Archives: Secretaris

Een bijzonder mens, een mooie missie

De laatste brief van Wubbo Ockels Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop […]

lees meer

Teruggaaf energiebelasting voor instellingen

 Ontvangt u eerdaags de eindafrekening van uw energiebedrijf? En is uw instelling een ANBI, SBBI of dorpshuis? Dan kunt u vermoedelijk gebruik maken van de teruggaaf van 50% (2013) van de in rekening gebrachte energiebelasting. Daarvoor moet u een verzoek om teruggaaf van energiebelasting binnen 13 weken na afloop van een verbruiksperiode (meestal het kalenderjaar) indienen […]

lees meer

Eerste zakelijke energieklant

Afgelopen zaterdag 4 januari op de Nieuwjaarsreceptie van Voetbalvereniging Zwammerdam heeft de Co Afgelopen zaterdag 4 januari op de Nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Zwammerdam heeft de Coöperatie Groene Hart Energie u.a. uit Alphen aan den Rijn haar eerste zakelijke contract afgesloten met de lokale voetbalvereniging. Vanaf 2014 neemt VVZwammerdam groene stroom af. Voor de Coöperatie een […]

lees meer

Een duurzame regio

Op 4 july 2013 organiseerde Heineken in samenwerking met de Provincie Zuid Holland en Alterra Wageningen University een bijeenkomst om de duurzame ontwikkeling van de regio vorm en inhoud te geven. Op de website www.groenecirkels.nl worden de verschillende lijnen van ontwikkeling aangegeven. GHE  was een van de deelnemers van die bijeenkomst. GHE streeft naar synergie […]

lees meer

Zonnepanelen op het dak? BTW – Ondernemerschap

In een arrest van het EU-Hof in Luxemburg van 20 juni 2013 is beslist dat het terugleveren van stroom die is opgewekt met zonnepanelen op het dak van een particulier, tot gevolg heeft dat deze particulier voor de BTW als ondernemer moet worden aangemerkt. Een en ander hangt samen met het uitgebreide ondernemersbegrip voor de […]

lees meer

Zonnedak VV Zwammerdam

Voetbalvereniging Zwammerdam wilde op het dak van de kantine een zonne-energieinstallatie realiseren. Berekend is dat een belangrijk deel van de energiebehoefte van de club afgedekt kan worden door toepassing van zonne-energie. De ambitie van de club is ook om de groenste voetbalclub uit de regio te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het dak niet zo […]

lees meer

De verzekeringen van uw zonne-energiesysteem

Leden van Groene Hart Energie kunnen via onafhankelijk verzekeringsadviseur KOSTER verzekeringen b.v. heel voordelig hun zonne-energiesystemen verzekeren. Op deze pagina krijgt u meer informatie over deze uitstekende verzekering en de lage premie die u daarvoor betaalt. ZEV De Zonne-energie Verzekering (ZEV) biedt voor een lage premie een dekking die veel verder gaat dan de dekking […]

lees meer