Ambitie en track record

Groene Hart Energie werkt aan een duurzame ontwikkeling van het Groene Hart: nu én in de toekomst. Dit doen wij door:

 

Het ontwikkelen van een duurzame energiehuishouding in het Groene Hart d.m.v.

  • Het realiseren van zonnepanelen op daken van melkveehouderijbedrijven in de regio Groen Hart.
  • Collectieve zonnedaken op (basis)scholen
  • Het realiseren van een tweetal grote zonneweides in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  • Het ontwikkelen van een haalbare en betaalbare zonnepaneelinstallatie voor sociale huurwoningen.
 • Inmiddels Gerealiseerde projecten:
  – PC basisschool het Mozaïek in Alphen – 110 zonnepanelen
  – Camping in Reeuwijk/Tempel                 –   91 zonnepanelen
  – Particuliere woning in Zwammerdam   –   26 zonnepanelenGeplande projecten, waarvoor SDE subsidiebeschikking ontvangen is:
  – 2 scholen in Alphen aan den Rijn
  – themapark in Alphen aan den Rijn

  Projecten in voorbereiding:
  – gemeenschapspand in Rijnsaterwoude    – 112 zonnepanelen
  – voormalige AWZI in Hazerswoude             – 3700 zonnepanelen of meer
  – 3 bedrijfspanden in de Hooftstraat in Alphen – 120 tot 360 zonnepanelen

 

Omschakeling van een fossiele brandstof-economie naar duurzame energie door:

  • Inwoners van het Groene Hart via Groene Hart Energie over te laten stappen op groene energie.
  • Beschikbaar en geschikt dakoppervlak te gebruiken voor het benutten van zonne-energie.
  • Het stimuleren van mobiliteit op groene energie (bijvoorbeeld deelauto’s op groen gas)

 

Inwoners en de gebruikers van energie in het Groene Hart te betrekken bij een duurzame energievoorziening via:

  • Het lidmaatschap van de coöperatie.
  • Participatie in concrete projecten.

 

Het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in het Groene Hart door:

  • Het bieden van een platform voor nieuwe ideeën en innovaties.
  • Het betrekken van lokaal onderwijs in de ontwikkeling van de doelstellingen van de coöperatie.
  • Het adviseren van en assisteren bij het zelf opwekken van energie door particulieren en bedrijven.
  • Het betrekken van het lokale en regionale bedrijfsleven bij realisatie van onze doelstellingen.
    

Samen staan we sterk. Eventuele winsten worden benut voor de verdere ontwikkeling van duurzame energie of  teruggegeven aan de leden.

Ons bestaansrecht

In ons land is maar 4-6% van alle energie duurzaam, beschamend weinig ten opzichte van onze oosterbuur Duitsland. Particulieren die relatief het minst gebruiken betalen de hoogste prijs.

Daarom is het tijd dat wij als kleingebruikers, de lokale gemeenschap zelf, het initiatief nemen om te komen tot een serieuze en duurzame oplossing. Wij, particulieren, betalen het meest voor onze energie en daarom hebben wij als kleingebruikers zonnepanelen het snelst terugverdiend. ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ (de grote filosoof Johan de 14e).

Achter dit initiatief zitten tien Alphenaren (m/v) van tien organisaties die als organisatie puur financieel gezien geen baat hebben bij duurzame energieopwekking, maar als bewoner van het Groene Hart hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Zij worden daarbij financieel ondersteund door het Alphense VSB-fonds. Bovendien is het zowel motiverend als inspirerend om samen te werken aan een ‘groene’ leefomgeving.

De initiatiefnemers willen niets liever dan Groene Hart Energie van de kant duwen en na verloop van tijd overdragen aan een gekozen coöperatie-bestuur. Een soort ‘ons bier’. De vraag waar u energie van krijgt heeft maar één antwoord: van Groene Hart Energie.

 

Laten we met elkaar het Groene Hart verduurzamen. We weten wat ons te doen staat en waarom!

 

Nog vraagtekens?

De bekende Amerikaanse topeconoom Rifkin heeft voor de provincie Utrecht een rapport opgesteld over de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling in de Provincie Utrecht. De conclusies daarvan kunnen ook doorgetrokken worden voor het Groene Hart.

In een exclusief interview met EenVandaag (07.03.2011) zei Rifkin: “Vergeet de kredietcrisis, het is niets vergeleken met de problemen die nog gaan komen.

Bekijk het interview.