De verzekeringen van uw zonne-energiesysteem

Leden van Groene Hart Energie kunnen via onafhankelijk verzekeringsadviseur KOSTER verzekeringen b.v. heel voordelig hun zonne-energiesystemen verzekeren. Op deze pagina krijgt u meer informatie over deze uitstekende verzekering en de lage premie die u daarvoor betaalt.

ZEV

De Zonne-energie Verzekering (ZEV) biedt voor een lage premie een dekking die veel verder gaat dan de dekking onder de opstalverzekering, waaronder veel zonne-energiesystemen verzekerd worden. Alle schade veroorzaakt door storm en wind (uitgezonderd schade veroorzaakt door orkanen), bijvoorbeeld door het losraken van dakpannen of vallende takken, is meeverzekerd. Dat geldt ook voor schade door eigen gebrek van de installatie of door diefstal zonder sporen van braak. Naast alle vormen van overspannings- of elektriciteitsschaden is tevens verzekerd de beschadiging van eigendommen van verzekerde als gevolg van het uit de zonneboilerinstallatie stromen van vloeistof.

Premievoorbeelden

Een sportvereniging plaatst voor EUR 25.000,- zonnepanelen op het dak van de kantine. De kosten zijn natuurlijk goed doorgerekend en duidelijk is dat deze investering is op lange termijn meer oplevert dan kost. Daarom is een goede verzekering van belang, want bij schade zal het beoogde rendement anders uitblijven. De verzekeringspremie voor deze vereniging is EUR 225,- per jaar.

Ook voor veel VvE’s is het plaatsen van zonnepanelen zeer interessant. Als voorbeeld geven wij een VvE uit Alphen aan den Rijn die ter waarde van EUR 35.000 zonnepanelen plaatst op de daken van de appartementen. Dit is direct ook de verzekerde som voor de materiële schade. Opbrengstverlies wordt ook meeverzekerd (EUR 10.000 met een uitkeringstermijn van 52 weken). De premie voor de ZEV via KOSTER is slechts EUR 195,- per jaar.

Offerte aanvragen

Leden van Groene Hart Energie profiteren via KOSTER van een zeer scherp tarief op de verzekeringen voor zonne-energiesystemen. Bovendien kan in combinatie met een (VvE-)pakketverzekering de premie nog lager uitvallen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via info@koster.nl of bel 0172 424244. U kunt ook dit offerteformulier invullen en terugsturen